Books in Hungarian

Hungarian Language Futures Books from 1970 – 2020

This compilation of Hungarian books has been contributed by WFSF Fellow, Professor Emeritus Erzsébet Nováky, previous Head of the Futures Studies Department, Corvinus University of Budapest and Associate Professor Tamás Kristóf. The list has been arranged in chronological order with the most recent at the top.

Simai, M, Lukács, E (eds.), 2020, Az ENSZ jövője a széteső világban, ENSZ Akadémia, Budapest, Magyar ENSZ Társaság, 248 p.

Hideg É., Mihók B., Gáspár J., Schmidt, P., Márton A., Fabók V., Báldi A., Szerk.: Hideg É..,2019,: Környezeti jövőkutatás – Magyarország 2050. Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, p.90. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4329/

Nováky, E, S. Gubik, A (eds.), 2018, A múltból átívelő jövő: A VIII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia, 50 éves a magyar jövőkutatás, Budapest, 2018. november 14-15. Konferenciakötet, Győr, Palatia Nyomda és Kiadó Kft. 423 p.

Tóth, A (ed.), 2018, Társadalmi csoportok jövője, Budapest, Arisztotelész Stúdium Bt. 135 p.

Finszter, G, Sabjanics, I, (eds.) 2017, Biztonsági kihívások a XXI. században, Budapest, Dialog Campus Kiadó, 834 p.

Meskó, B, 2016, Az orvoslás jövője, Ember és technológia, Budapest, HVG Könyvek, 208 p.

Nagy, Z, Horváth, K (eds.), 2016, Jubileumi tanulmánykötet Tóthné Szita Klára 70. születésnapjára, Miskolc, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 246 p.

Simai, M, 2016, A harmadik évezred nyitánya: A zöld fejlődés esélyei és a globális kockázatok, Budapest, Corvina Kiadó, 374 p.

Tóth, A, S. Gubik, A (eds.), 2016, Magyarország 2025-ben és kitekintés 2050-re: Tanulmánykötet Nováky Erzsébet 70. születésnapjára: Nováky Erzsébet jövőkutató kollégáinak és barátainak írásai, Budapest, Arisztotelész Kiadó, 297 p.

Hideg, É, Nováky, E, Tóthné Szita, K, 2014, A magyar jövőkutatás történeti alapjai, Budapest, BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, 69 p.

Jeney, L, Hideg, É (eds.), 2014, Jövőföldrajz: a hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben, Budapest, BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, 265 p.

Bartha, Z, S. Gubik, A, Tóthné Szita, K, 2013, Intézményi megoldások, fejlődési modellek, Miskolc, GNR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 283 p.

Gáspár, T, 2013, Stratégia sapiens, Budapest, Akadémiai Kiadó, 354 p.

Alföldi, Gy, (ed.) 2012, Budapest 2050, a belvárosi tömbök fennmaradásának esélyei, Budapest, Terc, BME Építészmérnöki Kar, 209 p.

Hideg, É, 2012, Jövőkutatási paradigmák, Budapest, Aula Kiadó, 199 p.

Hideg, É, Nováky, E (eds.), 2012, Jövőkutatás – interaktívan, Budapest, Aula Kiadó, 206 p.

Nováky, E, Tóth, A (eds.), 2012, A jövő és 2012, Sopron, Arisztotelész Kiadó, 173 p.

Koncsos, L, (ed.) 2011, Jövőképtől a vízkészlet-kockázatig, WateRisk, Budapest, Budapesti Műszaki Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, 268 p.

Tóth, A (ed.), 2011, Tudomány, gazdaság, jövő: Gidai Erzsébet emlékére, Budapest, Arisztotelész Stúdium Bt. 226 p.

Cserháti, I., Keresztély, T., Ligeti, I., Nováky, E., Takács, T., Tóthné Szita, K., Veigl, H., (ed. by Ligeti, I) 2010. Jövőképek és Gazdasági Stratégiák, Ecostat Időszaki Közlemények 38. 196 p.

Nováky, E et al. (ed. by Nováky, E), 2010, Magyarország 2025: Tanulmánykötet a Magyarország 2025 című akadémiai kutatás alapján, Budapest, Gazdasági és Szociális Tanács, I. kötet: 263 p. II. kötet: 296 p.

Tóthné Szita, K, Gubik, A (eds.), 2009, A jövőkutatás helye a 21. században. A jövőkutatás fejlődése és tudományterületi kapcsolatai: A VII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia előadásai, 40 éves a magyar jövőkutatás, Győr, Palatia Kiadó, 225 p.

Nováky, E et al. (ed. by Nováky, E), 2008, Változás és jövő. Tanulmánykötet, Budapest, Püski Kiadó, 282 p.

Varga, D, Gy, 2008, Magyar nemzetstratégia, Budapest, Magyar Konzervatív Alapítvány, Püski Kiadó, 775 p.

Simai, M, 2007, A világgazdaság a XXI. század forgatagában. Új trendek és stratégiák, Budapest, Akadémiai Kiadó, 426 p.

Sipos, B, 2007, Vállalati prognosztika: elmélet – módszertan – szoftverek. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 387 p.

Hideg, É, Nováky, E (eds): 2006, Jövőkutatási körkép. Tanulmányok a jövő fényköréből, Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, 120 p.

Kristóf, T, Tóth, A (eds.), 2006, Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig: A VI. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia: 30 éves az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága, Győr, 2006. október 6-7. Konferenciakötet, Budapest, Arisztotelész Stúdium Bt. 343 p.

Simai, M, 2006, Az Amerikai Egyesült Államok a XXI. század globális rendszerében. Magányos békebíró vagy hegemón világhatalom? Budapest, Aula Kiadó, 218 p.

Tóth, A. (ed.), 2006, Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig: A VI. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia: 30 éves az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága, Győr, 2006. október 6-7. Konferenciakötet 2. Budapest, Arisztotelész Stúdium Bt. 126 p.

Tóthné Szita, K (ed.), 2006, A fenntarthatóság aktuális kérdései, Miskolc, Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, 98 p.

Hideg, É, Gáspár, T, Kiss, E, Nováky, E, Hézsö, B (ed. by Hideg, É), 2005, Társadalmi tér, idő, téridő a jövőkutatásban. Tanulmánykötet, Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, 121 p.

Molnár, L, Tóth, A (eds.), 2005, Globalizáció és innováció, Budapest, Arisztotelész Kiadó, 121 p.

Besenyei, L, Bana, K, Tóth, A, Tóth, L (eds.), 2004, A XXI. századi technika társadalmi hatásai, Magyar Tudományos Akadémia Jövőkutatási Bizottsága 3. Nemzetközi Konferencia, Miskolc Tapolca, 2003. október 2-3. Konferenciakötet, Budapest-Miskolc, MTA Jövőkutatási Bizottsága és Miskolci Egyetem, 302 p.

Besenyei, L, Tóth, L, Bana, K (eds.) 2003, Gazdasági fejlődés – Társadalmi egyenlőtlenségek, Magyar Tudományos Akadémia Jövőkutatási Bizottsága 2. Nemzetközi Konferencia, Miskolc-Lillafüred, 2002. október 3-5. Konferenciakötet, Budapest-Miskolc, MTA Jövőkutatási Bizottsága és Miskolci Egyetem, 284 p.

Hoós, J, 2003, Konjunktúra- és piackutatás, Budapest, Aula Kiadó Kft. 272 p.

Kappéter, I, 2003, Az emberiség képes jóra változtatni a világot, Budapest, Püski Kiadó, 378 p.

Simai, M, 2003, Tudás, növekedés és globalizáció: a tudomány- és technológiapolitika mint növekedési tényező kis országokban, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 130 p.

Besenyei, L, Tóth, A, Tóth, L (eds.), 2002, Magyar jövőképek a jövő Európájában, MTA Jövőkutatási Bizottság, 1. Nemzetközi Konferencia, Miskolc-Lillafüred, 2001. szeptember 13-15. Konferenciakötet, MTA Jövőkutatási Bizottsága és Miskolci Egyetem, 265 p.

Beszteri, B, Gergó, Zs (eds.), 2001, Magyarország nemzeti stratégiája 2020-ig, Tanulmánykötet az azonos című, 2001. március 22-23-án Veszprémben megtartott millenniumi tudományos konferencia anyagainak felhasználásával, Veszprém, MTA Veszprémi Területi Bizottsága és a Veszprémi Egyetem Európai Tanulmányok Központja, 372 p.

Dalos, R; Kiss, E, 2001, Jövő mint egész (Mit látunk a jövőből?), Budapest, Friedrich Ebert Alapítvány, 191 p.

Gáspár, T (ed.), 2001, A természetnek, a művészetnek, a tudománynak nevében, Kozma Ferenc akadémiai doctor 70. születésnapja tiszteletére, Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Jövőkutatási Kutatóközpont, 333 p.

Gidai, E, Tóth, A, 2001, Bevezetés a jövőkutatás elméleti és módszertani kérdéseibe, Sopron, Arisztotelész Stúdium Bt. 146 p.

Hideg, É et al. (ed. by Hideg, É), 2001, Evolúciós modellek a jövőkutatásban, Budapest, Aula, 220 p.

Hronszky, I, Szegő, Sz, Tóth, A (eds.), 2001, Innovatív társadalomgazdaság és jövőtudat, Budapest, Miniszterelnöki Hivatal, 144 p.

Kovács, G, 2001, Előttünk és mögöttünk az ezredforduló, I. kötet: Alaptanulmányok, II. kötet: Háttér-tanulmányok, Budapest, BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, 203 és 257 p.

Nováky, E et al. (ed. by Nováky, E), 2001, Magyarország holnap után, Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Jövőkutatási Kutatóközpont, 188 p.

Simai, M, 2001, Zöldebb lesz-e a világ? A fenntartható fejlődés szerkezeti problémái a XXI. század elején, Budapest, Akadémiai Kiadó, 165 p.

Simai, M, Gál, P (eds.), 2000, Új trendek és stratégiák a világgazdaságban: Vállalatok, államok, nemzetközi szervezetek, Budapest, Akadémiai Kiadó, 402 p.

Besenyei, L, 1999, Üzleti prognosztika, Oktatási segédanyag, Miskolc, Miskolci Egyetem, 60 p.

Czabán, J, 1999, Prognosztika és stratégia a harmadik évezred küszöbén: Tanulmánykötet, Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 135 p.

Gidai, E, Nováky, E, Tóth, A (eds.), 1999, Magyarország az ezredforduló után…: [1968-1998]: Az V. Magyar Jövőkutatási Konferencia előadásai, Budapest, 1998. december 11-12. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 359 p.

Nováky, E (ed.), 1999, Bevezetés az információs társadalomba, Budapest, KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda, 111 p.

Simai, M, 1999, A működőtőke kivitele és a technikai fejlődés a XXI. század küszöbén, Budapest, OMFB – MTA VKI, 255 p.

Bélyácz, I, Berend, I (eds.), 1998, Az ezredforduló utáni magyar gazdaság, Második kötet, A nemzetgazdasági stratégia elemei, Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából, Pécs, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 391 p.

Gidai, E, Kovács, G, Prugberger, T, Schaechter, K, W, Tóth, L, Hronszky, I, Tóth, A, 1998, Jövőképek Európáról c. Konferencián elhangzott előadások, MTA Jövőkutatási Bizottság, 1999. november 21-22. Budapest, Arisztotelész Stúdium Bt, 235 p.

Hideg, É, Kiss, E, Nováky, E, (ed. by Hideg, É), 1998, Posztmodern és evolúció a jövőkutatásban, Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Jövőkutatás Tanszék, 195 p.

Hideg, É, Nováky, E, 1998, Szakképzés és jövő, Budapest, Aula Kiadó, 240 p.

Kovács, G, 1998, Közép- és hosszú távú stratégiák összekapcsolásának lehetőségei és korlátai, Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Jövőkutatás Tanszék, 50 + 723 p.

Simai, M, 1998, Az Egyesült Államok szerepe a világgazdaságban a XX. század végén: megújulás vagy lassuló hanyatlás? Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 91 p.

Bélyácz, I, Berend, I (eds.), 1997, Az ezredforduló utáni magyar gazdaság, Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából, Pécs, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 284 p.

Kozma, F, 1996, Külgazdasági stratégia, Budapest, Aula Kiadó, 565 p.

Hideg, É, Kappéter, I, Nováky, E, (ed. by Hideg, É), 1995, Válaszúton a szakképzés, Budapest, Munkaügyi Minisztérium, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Honfoglalás Bt. 125 p.

Korompai, A, 1995, Regionális stratégiák jövőkutatási megalapozása, Budapest, ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, 107 p.,

Kovács, G, 1995, Modernizáció és szociális biztonság, Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Jövőkutatás Tanszék, 196 p.

Nováky, E, et al. (ed. by Nováky, E), 1995, Káosz és jövőkutatás, Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Jövőkutatás Tanszék, 156 p.

Tóth, A (ed.), 1995, A jövőért – másképpen. Jövőkutatási tanulmányok, Budapest, Uránusz Kiadó, 231 p.

Tóth, L, 1995, Globalizáció és regionalizáció, Szeged, Scriptum Kft. 189 p.

Gidai, E, Besenyei, L, Nováky, E, Tóthné, É, Tóth, L, Sztretykó, Gy (eds.) 1994, Magyarország a XXI. század küszöbén: A IV. Magyar Jövőkutatási Konferencia előadásai. I. és II. kötet. Budapest, 1993. október 8-10. Budapest, MTA Jövőkutatási Bizottság, 693 p.

Sipos, B, 1994, Vállalati prognosztika: Piaci és termelési prognózisok készítése, Pécs, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 225 p.

Vidor, F, 1994, Az építészeten innen és túl (A technétől az ubanisztikáig) Budapest, Gyorsjelentés Kiadó, 223 p.

Fleischer, T, Miklóssy, E, Vidor, F, Hajnal, A, Kiss, I, Korompai, A, Kovács, G, Várnai, G, Vörös, K (ed. by Fleischer, T) 1993, Második Millennium: Budapest jövőképei,Budapest, Főpolgármesteri Hivatal Városfejlesztési Ügyosztálya184 p.

Hideg, É, Korompai, A, Kovács, G, Nováky, E, (ed. by Nováky, E), 1992/1997/1999/2006, Jövőkutatás, Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Jövőkutatás Tanszék

Czabán, J, Nováky, E, 1991, Vállalati prognosztika, Budapest, Tankönyvkiadó, 148 p.

Nováky, E et al., (ed. by Nováky, E), 1991, Környezeti stratégiák jövőkutatási alapozása, Budapest, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 152 p.

Czabán, J, 1990, Szervezetprognosztika, Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 165 p.

Gidai, E, 1990, Jövőalternatívák. A társadalmi-gazdasági fejlődés előrejelzésének lehetőségei, Budapest, Akadémiai Kiadó, 193 p.

Kovács, G, 1990, Társadalmi tervezés és irányítás, Budapest, Magyar Testnevelési Egyetem, 117 p.

Nováky, E et al., (ed. by Nováky, E), 1990, Prognosztizálás, tervezés, modellezés a környezetvédelemben, Budapest, Aqua Kiadó, 344 p.

Fodor, I, Nováky, E (eds.), 1988, A környezetvédelem prognosztizálásának magyarországi eredményei a KGST együttműködésben, Budapest – Pécs, MTA RKK, KVM, 153 p.

Nováky, E (ed.), 1988, A jövő technológiája és társadalmi összefüggései: A jövő technikája és társadalmi hatásai c. Európai Regionális Szakértői Tanácskozás, Budapest, 1987. szeptember 8-10., előadásai alapján, Budapest, Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete, 144 p.

Benedek, A, Nováky, E, Szűcs, P, 1986, Technológiai fejlődés az oktatásban, Budapest, Tankönyvkiadó, 172 p.

Kovács, G, 1985, Nagy távlatú fejlődéstendenciák, Magyarország 2020-ig, Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 166 p.

Nováky, E (ed.), 1985, Magyarország 20020, Kritikus elágazási pontok, Vállalati stratégiák: A III. Magyar Jövőkutatási Konferencia előadásai: Budapest, 1985. február 12-14, Budapest, Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, I. kötet 290 és II. kötet 256 p.

Sipos, B, 1985, Vállalati árelőrejelzések: módszertani kézikönyv, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 290 p.

Kovács, G, 1983, Globális problémák – hazai perspektívák, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 97 p.

Besenyei, L, Gidai, E, Nováky, E, 1982, Előrejelzés – Megbízhatóság – Valóság, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 215 p.

Besenyei, L, Korán, I, 1982, Vállalati prognosztika: Alapelvek, előrejelzési esettanulmányok matematikai-statisztikai módszerekkel, Budapest, Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, 167 p.

Nováky, E, Diczig, I, Besenyei, L, Gidai, E; Kránitz, M, Konrád, Gy, Tamás, P, 1982, A népgazdaság és a társadalmi tulajdon elleni bűnözés előrejelzése az 1978-1990 közötti évekre, Budapest, Belügyminisztérium Kiadó, 163 p.

Sipos, B, 1982, Termelési függvények – vállalati prognózisok, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 278 p.

Sipos, B, 1981, Iparvállalati prognosztika, Budapest, KG Informatik 114 p.

Korán, I, 1980, Világmodellek (A Római Klub jelentéseitől az ENSZ kezdeményezésig), Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 205 p.

Kovács, G, 1979, Jövőkutatás és társadalmi tervezés, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 364 p.

Sárkány, P, 1979, A világélelmezési válság (A prognózisok dilemmái), Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 401 p.

Gidai, E, Grolmusz, V, Nováky, E, Szabados, S (eds.), 1978, Komplex jövőképek, prognózisok és tervek, módszertani kérdések: A II. Magyar jövőkutatási konferencia előadásai: Székesfehérvár, 1978. október 3-5. Budapest, Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, I. kötet 471 és II. kötet 305 p.

Korán, I, 1978, Gazdasági prognosztika, Budapest, Tankönyvkiadó, 263 p.

Besenyei, L, Gidai, E, Nováky, E, 1977, Jövőkutatás, előrejelzés a gyakorlatban. Módszertani kézikönyv, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 290 p.

Borli, K, Sipos, B, 1977, Iparvállalati prognóziskészítés matematikai, statisztikai módszerekkel, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 254 p.

Gidai, E, Nováky, E (eds.), 1977, Gazdasági prognóziskészítés és távlati tervezés, Budapest, Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, 152 p.

Simai, M (ed.), 1977, Az ENSZ és a világproblémák, Budapest, Kossuth Kiadó, 350 p.

Besenyei, L, 1976, A gazdasági folyamatok előrejelzésének (prognosztizálásának) statisztikai módszertana, Budapest, Tankönyvkiadó, 109 p.

Fodor, J, Gábor, É, (eds.), 1976, A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig (tanulmányok a jövőkutatás témaköréből), Budapest, Gondolat Kiadó, 328 p.

Nováky, E, 1976, Jövőkutatási metodikák, Budapest, Tankönyvkiadó, 92 p.

Schmidt, Á, Fodor, J, Haraszthy, Á (eds.) 1976, Jövőkutatási fogalomtár. Tudományszervezési füzetek, Budapest, Akadémiai Kiadó, 322 p.

Simai, M, 1976, A harmadik évezred felé, Budapest, Kossuth Kiadó, 416 p.

Kovács, G, 1975, A jövő kritikus elágazási pontjai, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 284 p.

Gidai, E,1974, Mi a jövőkutatás? Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 212 p.

Gidai, E, 1972, Jövőkutatás, előrejelzés, Budapest, MSZMP Budapesti Bizottság, 106 p.

Korán, I, 1972, Jövőkutatás és gazdasági előrejelzés, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 229 p.

Kovács, G, (ed.) 1972, I. Magyar Jövőkutatási Konferencia 24 előadása, korreferátuma és hozzászólása: Budapest, 1972. március 27-28. Budapest, Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság 252 p.

Kovács, G, 1970, A nagy távlatok és a tervezés, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 202 p.